Vaclovas Straukas: Norėjau pasiekti saulę

MazojiLietuva.lt

Renginiai, susitikimai, asmenybės, istorija.
Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
El.paštas
Share on print
Spausdinti

 

Vaclovas Straukas. „Paskutinis skambutis“ (1975-1987)

Vasario 1 d. 17.30 val. „Prospekto“ galerijoje (Gedimino pr. 43, Vilnius) atidaroma Vaclovo Strauko personalinė paroda „Norėjau pasiekti saulę“.

Klaipėdietis fotomenininkas Vaclovas Straukas (1923–2017), į meninės fotografijos pasaulį atėjęs jau brandžiame amžiuje – penkiasdešimties, paliko gausų fotografinį palikimą. Šiandieną jis – vienas iš Lietuvos fotografijos klasikų, kurio fotografija užima garbingą vietą greta Antano Sutkaus, Aleksandro Macijausko, Algimanto Kunčiaus, Jono Kalvelio ir kitų lietuvių fotomenininkų kūrybos. 2023 metais V. Straukui sukaktų 100 metų. Parodoje – V. Strauko fotografija iš Lietuvos fotomenininkų sąjungos archyvo.

– – –

Lyrišką pasaulėjautą V. Straukas subrandino gana anksti, dar vaikystėje, gyvendamas ant ežero kranto, nuolatiniame sąlytyje su gamta ir paprastais kaimo žmonėmis. Meilė gimtajam kraštui ir harmonijos, grožio poreikis neapleido jo visą gyvenimą. Temų autorius niekuomet neieškojo kažkur toli. Jos visos pirmiausia ateidavo į jo gyvenimą ir tik vėliau – į fotografiją. Kiekvienas iš V. Strauko sukurtų fotografijos ciklų sietinas su vienu ar kitu jo gyvenimo etapu.

Pirmajame – „Pamario motyvai“ (1972) fotomenininkas permąsto ankstyvąsias savo gyvenimo patirtis, išlaikydamas tą pačią atidą ir meilę, kurią subrandino dar tėvų namuose. Gal dėl to, vos tik apsigyvenęs Klaipėdoje, jis įdėmiai tyrinėjo šio krašto kraštovaizdį, gilinosi į vietinių gyvenimą. Atrodo, nuoširdžiai gėrėdamasis viskuo – žvejais, jų tinklais, valtimis, pamario gyventojų kasdienybe, jų vaikais ir senoliais. Ir kartu – pamildamas viską iš karto. Šiose fotografijose, per žmogaus paveikslą, jo darbo scenas, buities vaizdus, net peizažą itin išryškėja etnografiškumas. Autorius skuba įamžinti senąjį istorinį žvejų kaimą. Jis čia ieško praeities pėdsakų, kruopščiai juos atrenka ir fiksuoja. Ne tik kaip prisiminimus žadinančius epizodus, veikiau kaip išeinančio gyvenimo liudijimus, aiškiai suvokiant savos misijos svarbą. Jau šiame cikle atsiranda simboliniai, alegoriniai motyvai, kurie dar aktyviau plėtojami vėlesnėje autoriaus kūryboje.

Kaip tikras lyrikas, V. Straukas laikėsi ir marinistinės fotografijos bei kopų peizažo vaizdavimo tradicijų. Grožėjosi jūra, hipnotizuojančiais jos vaizdais, su objektyvu gaudė dosnius saulės spindulius. Netrukus kopos tapo pagrindine jo tema ir nuolatiniu traukos tašku kūrybinėse klajonėse. Pirmosios autoriaus kopos labai skiriasi nuo vėlesnių. Jos – abstrakčios, be ryškesnės faktūros, gilios ir sunkios tarsi kalnų viršūnės. Tačiau šiek tiek vėliau pradėti plėtoti sprendimai, sudarantys ciklo „Kopos“ (1975) pagrindą yra žymiai tradiciškesni. Čia V. Straukas paprastai išsaugodavo visus peizažui būdingus dėmenis. Jam rūpėjo ne tik aštrios smėlio kalvų viršūnės, bet ne mažiau – ir saulė, kamuoliniai debesys, tolumoje ištįsęs marių vandenų ruožas. Paskiros smėlio kalvos plačiakampio objektyvo pagalba neretai sujungiamos į visumą, išbaigtą reginį, stebinantį savo neįprastomis formomis. V. Straukui kopos – tai dar viena lyrinio veiksmo vieta, kurių paviršiuje saulė piešia grėsmingus šešėlius, o debesys liudija vaizdo realumą.

V.Straukas visą laiką liko nuoširdžiu, gal kiek naivoku žmogaus, veikiamo jo paties aplinkos, stebėtoju. Netrukus nuo jam brangių etnografinių temų, jautriai išpasakoto kopų peizažo jis perėjo prie grynos žanrinės kūrybos – žymiausio ir ilgiausiai kurto fotografijų ciklo „Paskutinis skambutis“ (1975-1987). Tai – garsiausias V. Strauko fotografijų ciklas, pavienėmis fotografijomis apkeliavęs beveik visą pasaulį ir autoriui pelnęs daugybę apdovanoj

Menotyrininkė Danguolė Ruškienė

– – –

Vaclovas Straukas gimė 1923 m. Požerėje (Šilalės r.). Mokėsi Šilalėje. 1946–1950 m. Vilniaus pedagoginiame institute (dabar – Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija) studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą. Baigęs studijas, apie penkiolika metų mokytojavo Žemaitijos mokyklose. Nuo 1952 m. apsigyveno Klaipėdoje ir lietuvių kalbos mokė Klaipėdos vidurinėse mokyklose. Nuo 1969 m. iki 1988 m. dirbo fotografu Klaipėdos buitinio gyventojų aptarnavimo kombinate „Gražina“. 1970 m. buvo paskirtas vadovauti pirmajam Lietuvoje meninės fotografijos salonui, veikusiam Klaipėdoje. 1971 m. įstojo į Lietuvos fotografijos meno draugiją (nuo 1989 m. – Lietuvos fotomenininkų sąjunga). Surengė apie 30 personalinių parodų, dalyvavo daugiau nei 60 bendrų parodų Lietuvoje ir užsienyje. V. Strauko kūryba įvertinta 3-imis Grand Prix, 7 aukso, 6 sidabro ir per 80 kitų apdovanojimų. 1976 m. V. Straukas pelnė Tarptautinės meninės fotografijos federacijos (FIAP) fotografo menininko (AFIAP) garbės vardą, 1994 m. jam suteiktas FIAP nusipelniusio fotografo menininko (EFIAP) garbės vardas. Nuo 1993 m. – Lietuvos fotomenininkų sąjungos garbės narys. 1999 m. apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino V laipsnio ordinu. 2007 m. įteikta Lietuvos fotomenininkų sąjungos premija, 2008 m. – LR Vyriausybės kultūros ir meno premija. 2013 m. įteiktas Klaipėdos miesto Garbės piliečio ženklas. 2021 m. jam skirta Neringos miesto mero premija. V. Straukas mirė 2017 m., palaidotas Klaipėdoje.

Paroda veiks iki kovo 10 d.

Vaclovas Straukas. „Pamario motyvai“ (1972)

Vaclovas Straukas. „Kopos“ (1975)

Panašūs straipsniai

Daphne van de Velde paroda (Olandija)

Rugsėjo 8 d. (penktadienį) 17.30 val. „Prospekto“ galerijoje (Gedimino pr. 43, Vilnius) atidaroma olandų menininkės Daphne van de Velde paroda „Apie mane

Lietuviškos fotografijos pristatymas Sopote

Rugsėjo 1 d. Sopote (Lenkija) prasidėjo devintą kartą organizuojamas šio miesto fotografijos festivalis. Šių metų festivalio programą vienijanti tema „Šaltinis“ – kaip