Tegul sklinda tautoje Vlado Pūtvio idėjos“ Vlado Putvinskio-Pūtvio 150-mečiui skirta paroda

MazojiLietuva.lt

Renginiai, susitikimai, asmenybės, istorija.
Facebook
LinkedIn
El.paštas
Spausdinti

2023 m. spalio 13 d., penktadienį, 14 val. Venclauskių namuose-muziejuje (Vytauto g. 89, Šiauliai) vyks parodos „Tegul sklinda tautoje Vlado Pūtvio idėjos“, skirtos V. Putvinskio-Pūtvio 150-osioms metinėms, atidarymas. Renginyje dalyvaus Lietuvos šaulių sąjungos nariai, V. Putvinskio-Pūtvio ainiai.

  2023 m. spalio 6 d. sukanka 150 metų, kai Rygoje, dvarininkų Rapolo Putvinskio ir IdalijosBroel-Pliaterytėsšeimoje gimė Vladas Putvinskis-Pūtvis (1873–1929). Ši asmenybė paliko ryškų pėdsaką Lietuvos istorijoje, kaip visuomenės veikėjas, lietuvybės puoselėtojas, knygnešys, žuvininkystės vystytojas, rašytojas, Lietuvos šaulių sąjungos kūrėjas ir vadas. LR Seimas šiuos metus paskelbė V. Putvinskio-Pūtvio metais.

Šiaulių „Aušros“ muziejuje saugomas didžiulis Putvinskių šeimos archyvas – UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ Lietuvos nacionalinio registro dalis. Tad paroda – neeilinė galimybė susipažinti su šiuo archyvu. Beveik penkiasdešimt metų slėptas po žeme, išlikęs, atrodytų, neįmanomose sąlygose, archyvas šiandien tarsi simbolizuojaatminties galią. 1940–1944 m. šį archyvą Putvinskių šeimos nariai slėpė su viltimi, kad jis bus išsaugotas vėl atgimus nepriklausomai Lietuvai. Prie jo pridedamoje knygoje V. Putvinskio-Pūtvio dukra Sofija 1944 m. įrašė: „Kai vėl atgys Nepriklausoma, brangus broli lietuvi, kurs surasi šiuos suslėptus dokumentus, panaudok juos, kad išpopuliarinti Tautoje Vlado Pūtvio idėjas“. Viltys išsipildė – Lietuva atgimė, archyvas buvo surastas, o jame slėpti V. Putvinskio-Pūtvio rankraščiai šiandien skleidžia jo idėjas, perteikia jo epochos vertybes, kalba apie nepriklausomą Lietuvą ir ją kūrusius žmones. Laiko, drėgmės, aplinkos sąlygų išblukintos, pažeistos, tačiau išlikusios vertybės tik sustiprina įspūdį apie trapią, o kartu ir nesunaikinamą atmintį.

Muziejaus parengta paroda pasakoja apie V. Putvinskį-Pūtvį ir jo šeimą,artimuosius, bendražygius, jų gyvenimą, veiklą. Parodoje atskleidžiamas V. Putvinskio-Pūtvio asmuo, parodant jį jo gyvenamojo laikotarpio kontekste. Jo asmenyje tarsi susijungia kelios epochos, kai dvarininkas, kilęs iš lenkiškosios tradicijos šeimos, apsisprendžia būti lietuviu ir drąsiai imasi iniciatyvų, keičiant ne tik savo, bet ir aplinkinių gyvenimą. V.Putvinskis-Pūtvis, jo polinkis reformuoti ir keisti nusistovėjusią tvarką, pasirinkimas eiti lietuvybės keliu ir veikla, nebijant rizikuoti dėl savo vertybių, parodo, kaip žmogus keičia savo epochą. Paroda supažindina su Šilo Pavėžupio dvaru – draudžiamos spaudos gabenimo centru Žemaitijoje, lietuvių šviesuolių telkimosi vieta. Viena iš pagrindinių parodos linijų – V. Putvinskis ir Šaulių sąjungos veikla, kuri parodoma nuo jos kūrimosi pirmus žingsnius žengiančioje nepriklausomoje Lietuvoje. Parodoje eksponuojamos senosios fotografijos, dokumentai, užrašai, apdovanojimai, daiktai ir kt. pasakos Putvinskių šeimos ir šaulių istorijas, pakvies lankytoją pažinti Lietuvos valstybę kūrusių žmonių aplinką, mintis, idėjas. Be istorinių realijų, atskleidžiama XIX a. pab. – XX a. pradžios šeimos tradicija, emocinis ir intelektualinis bendravimas, aplinka, individo vidiniai išgyvenimai.

Jolitos Kirkilaitės nuotraukos iš parodos

 

Panašūs straipsniai

Aleksandras Ostašenkovas: Neįvardytas laikas

  2024 m. vasario 1 d., ketvirtadienį, 17.30 val. Fotografijos muziejuje (Vilniaus g. 140, Šiauliai) atidaroma fotomenininko Aleksandro Ostašenkovo paroda „Neįvardyto laiko