Deimena Labanauskaitė: Kelionė į Karaliaučių dviračiais: 7 dienos, 358 km ir pirmasis pasimatymas su savo vardo upe

Žurnalas 2016 PDF formatu

Žurnalas 2018 PDF formatu

Žurnalas 2018 PDF formatu

Mažoji Lietuva

Prasidėjus Atgimimui, atvyviai veikiant Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžiui 1989 m. grupė visuomeninkų subūrė Mažosios Lietuvos reikalų tarybą, kuri siektų ir rūpintūsi šio krašto netekčių įprasminimu, kultūrinio paveldo išsaugojimu nepamirštant, kad prūsų lietuvininkai ir jų sukurti kultūros lobiai yra netasiejama visos Lietuvos dalis.Prabėgo nemažai metų, ši visuomeninė organizacijios nariais daug darbų atliko, išleido nemaža leidinių, knygų, inicijavo paminklų, atminimo lentų Mažosios Lietuvos asmenybėms atminti, įamžinti. Atliko daug kitų svarbių darbų. Šventinis MLRT 30-ies metų minėjimas vyko greta bažnyčios esančioje Parapijos salėje. Iškilmėse dalyvavo apie 40 žmonių (Tarybos narių, dainininkų, parapijos atstovų, kelių MLRT bičiulių).Pranešimą padarė Mažosios Lietuvos reikalų tarybos pirmininkas Vytautas Šilas. Renginį vedė MLRT atsakingoji sekretorė kultūrologė Birutė Kurgonienė. MLRT Klaipėdos krašto skyriaus vardu kalbėjo jo vicepirmininkas Benas Volodzka. Sveikinimo žodžius tarė K.Donelaičio draugijos pirmininkas Gintaras Skamaročius, ilgametis buvęs šios draugijos pirmininkas dr. Napaleonas Kitkauskas. Savo knygą ,,Mažosios Lietuvos ir lietuvininkų fenomenas Europos kultūroje" pristatė jos autorius MLRT narys nuo pat jos įkūrimo dr. Algirdas Matulevičius. Leidėjas, kraštotyrininkas Valentinas Juraitis pristatė susirinkusiems ir platino kolektyvinį darbą leidinį - plakatą ,,Donelaičių giminės genealoginis medis 1600-1945 m."Skaityti toliau...
Kur įsigyti žurnalą?
Daugiau informacijos