Kultūros istorija. ALFREDO KUHLEVINDO beieškant

MazojiLietuva.lt

Renginiai, susitikimai, asmenybės, istorija.
Facebook
LinkedIn
El.paštas
Spausdinti

Medinė Vilkaviškio bažnyčia

  • Kiekvieną kartą, kai pamatome savo gimtojo kaimo ar miestelio vaizdą, užfiksuotą  praėjusio amžiaus pradžioje, nustembame: sustingo praeities pasaulis ir užmirštas laikas. Nustembame ir pagalvojame, kad kadaise galėjo būti kitaip, kitoks  gyvenimas, kitokie drabužiai, kitokia gyvenimo  dvasia.
  • Tik grindinio akmenys  ir per karą nesugriauti pastatai išliko tie patys .Ir tik kai kurie  atskaitos taškai ir  žymės gali šiandien padėti atrinkti tos vietos fotografavimo tašką.

Taip jau  susiklostė istorinės aplinkybės, kad pirmuosius  Užnemunės  apylinkių  vaizdus fotografavo  ne tuomet dar  retas lietuvių inteligentas, galbūt šį tą žinojęs apie fotografiją, ar caro armijos pareigūnas, o patyręs karo reportažų specialistas  Alfredas Kuhlevindas (Alfred Kuhlewind) ir kiti kaizerinės vokiečių armijos fotografai. Tačiau  daugiausia  užfiksuota  A.Kuhlevindo lietuviškų vaizdų. Tai  garsi atvirukų serija ,,Rytų karo vaizdai“.

Kodėl  kraštovaizdį fotografavo atvykėlis? Juk  pirmosios ateljė šiame krašte įsisteigė 1864-1865 m. ir jau  tada būtų galima išvardinti  dešimtį miesteliuose dirbusių fotografų pavardžių. Deja, fotogafuoti ne patalpose, ne studijoje buvo uždrausta. Tai visų pirma lėmė carinė cenzūra. Pagal įstatymus leidimą atidaryti atelje galėjo duoti tik gubernatorius.Nuotraukos turėjo būti registruojamos, o ateljė savininkas privalėjo privalėjo turėti albumą, kuriame kiekviena nuotrauka būtų pažymėta atskiru numeriu. Norint  fotografuoti ne  studijoje, o lauke, reikėjo atskiro leidimo. Strategiškai svarbiose vietose fotografuoti buvo galima tik gavus srities  kariuomenės vado leidimą. O kas yra  strateginė  vieta, nuspręsdavo caro valdininkas. XIX pabaigoje buvo iš vis draudžiama fotografuoti geležinkelį, Nemuną ir jo aplinkes 5 varstų atstumu, Alytaus įtvirtinimus bei jų apylinkes  10 varstų atstumu…

Tačiau po keliasdešimt metų padėtis pasikeitė.Pirmasis  pasaulinis karas bei vokiečių laimėjimai, kai 1915 metų vasarą, po beveik metus trukusių atkaklių ir permainingų kovų vokiečiai išstūmė rusų kariuomenę anapus Nemuno.

Nauji dirigentai ir karo strategai Užnemunėje sugalvojo naujas melodijas, naują propagandą, siekusią parodyti kaizerio laimėjimus, pakelti kareivių ir jų namiškių ūpą.

Užplūdus kraštą vokiečių kariuomenei, kareiviams  buvo leista patenkinti žmogiškąjį sentimentalumo poreikį – nusiųsti laiškelį mylimajai, mamai, sesei… Iš dislokavimo vietos  į gimtuosius kraštus ėmė keliauti atminimo kortelės, atvirukai su Užnemunės vaizdais. Tokių vaizdų su asmeniniais užrašais ir palinkėjimais dar galima surasti, pvz., pas  kolekcininką marijampolietį Alfonsą Mykolaitį,  kituose asmeniniuose albumuose. Nemažai medžiagos sukaupta Marijampolės ir Vilkaviškio kraštotyros muziejuose.

Lenkijos Suvalkų kraštotyrininkai išleido nuostabią knygą, pavadintą ,,Kairiajame Nemuno krante”. Čia sukaupta išsami informacija apie XIX ir XX a. pradžios šio krašto  gyvenimą.

Kaip teigia  lenkų kraštotyrininkas Kržyštofas Sklodovskis, fotografuotinis  Suvalkų gubernijos apylinkių  ,,portretas“ pasirodė  dar anksčiau negu vokiečių atvirutės – 1898 metais, kai Lenkijos  Karalystės paštas pradėjo leisti atvirukus, pavadintus ,,iliustruota koprespondencijos kortelė., rusiškai ,,otkrytka“.Seniausius XX amžiaus  gubernijos atvirukus su miestų vaizdais spausdino  Varšuvos leidėjai J. Siusarskis ir S.Vžezinskis, nes jie  pirmieji gavo  valdžios leidimą. Netrukus prie jų prisijungė  Suvalkų gubernijoje gyvenantys ir dirbantys leidėjai: litografijos savininkas Suvalkuose Moiša Ferdinandas, L. B. Skebielskis, Marijampolėje – knygyno savininkas I.Veisbergas, Vilkaviškyje – fotoateljė savininkas  M.Jasvoinas. Daugiausia  vietinių atvirukų  išleista su  gubernijos sostinės Suvalkų vaizdais. Daug rečiau leidėjai įamžindavo  Marijampolę, Kalvariją, Vladislavovą (K.Naumiestį), Vilkaviškį. Čia  dažniausiai  buvo užfiksuoti gražūs, bet statiški pastatai, šventovės, pagrindinės gatvės. Galima priskaičiuoti  dešimtis atvirukuose  pasikartojančių motyvų, tačiau dauguma šių vaizdų statiški.

Kaizerinėje Vokietijoje  leistų atvirukų tematika ir siužetai kiek kitoki. Vaizdas  dinamiškesnis: gatve rieda  vežimai , automobiliai, Šešupėje prie Marijampolės tilto pilna gyvybės,arkliai, raitelis, skalbėjos – žvelgia tarsi  iš Breigelio paveikslo.Sprendžiant iš to, kad dauguma šių atvirukų yra išleista Kenigsberge  Kahan@Co G.m.b.H leidykloje, tai gal ir šių atvirukų autorius  Alfredas Kuhlevindas (Alfred Kuhlewind) yra kilęs  iš Karaliaučiaus.Gaila, kad apie šį fotografą žinome tiek nedaug, o juk jis vienas pirmųjų  meistriškai fotografavo Užnemunę. Ir ne tik todėl, kad gal turėjo geresnę fototechniką, bet ir todėl, kad nebuvo studijinis fotografas.  Tuo pačiu metu šiose vietovėse estas Paasuke  ,,Vyzdys” 2004 Nr.) filmavo Užmenunės, Marijampolės, Suvalkų, Lazdijų, Virbalio vaizdus, tiek  čia informacijos ir kraštotyrininkui, etnografui, fotografijos mylėtojui. Šias fotografijas galima pavadinti fotožurnalistikos užuomazga, net, jei ir autorius  atviruke nenurodomas, galima jį atspėti pagal braižą. A. Kuhlevindas vertas tyrinėtojų dėmesio.

Šalia A.Kuhlevindo, Užnemunės teritorijoje  fotografavo ir kiti patyrę  vokiečių karo reportažo specialistai Francas Beras (Frantz Beer), Georgas Stilkė (Georg Stilke), Hansas Tomforas (Hans Tohmfor), O. Ziegleris (O.Ziegler). Be jau minėtų, atvirukus apie Užnemunę leido:  Fritz Krauskopf (Kenigsbergas), Georg Stilke (Berlynas),Gebruder Hochland (Kenigsbergas) ir kiti.

Niekas nedingsta be pėdsakų, nors Antrojo pasaulinio karo metu  Karaliaučius buvo visiškai sugriautas. Gal  dalis  fotoarchyvų  kažkur  guli muziejuose, saugyklose Europos Sąjungos, Rusijos erdvėse ir tik  laukia kruopštaus tyrinėtojo. Neseniai garsi  fotografijos firma Getty images, leidžianti  fotografijų knygas apie  žmonijos gyvenimą, bruožus knygoje ,,1910 m.“ patalpino  nematyta  atvirutę  iš serijos “Rytų karo  vaizdai.  Vokiečių kareiviai įžengia į degančius ir nuniokotus  Šiaulius.Karas oficialiai pasidaigė Rytuose, bet  dar  daug metų prabėgs kol  įstatymai ir teisingumas sugrį į šį regioną. 1916 m.”. Tokiu  prierašu palydi  fotografiją, kuri vienintelė  šioje knygų  serijoje pamini Lietuvą.

Valentinas Juraitis

Nežinomas autorius. Virbalis, apie 1907

Vokiečių I Pasaulinio karo atvirukai. Virbalis, Pilypavas, Seinai, Lazdijai, Sapočkinė, Augustavas. 1916

Nežinomas autorius. Virbalis

Nežinomas autorius. Šešupė ties Kvietiškiu. 1914

Alfredas Kuhlevindas. Marijampolė. 1915-1918

Nežinomas autorius. Vokietijos ir carinės Rusijos pasienio postas. Virbalis-Kybartai. Apie 1914

 M. Jasvoinas. Vilkaviškis. Turgaus aikštė. 1914

Autorius nežinomas. Vištytis. 1905-1908

Alfredas Kuhlevindas. Marijampolė. Prie Šešupės tilto. 1915-1918

Panašūs straipsniai

Aleksandras Ostašenkovas: Neįvardytas laikas

  2024 m. vasario 1 d., ketvirtadienį, 17.30 val. Fotografijos muziejuje (Vilniaus g. 140, Šiauliai) atidaroma fotomenininko Aleksandro Ostašenkovo paroda „Neįvardyto laiko