Julius Miežlaiškis: Smetoninė Lietuva

MazojiLietuva.lt

Renginiai, susitikimai, asmenybės, istorija.
Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
El.paštas
Share on print
Spausdinti

Julius Miežlaiškis Kaunas 1938 m. (sūnaus Zenono Miežlaiškio archyvas)

 

Julius Miežlaiškis – vienas produktyviausių tarpukario fotografas, kino filmuotojas. Fotografu  tapo tarnaudamas Nepriklausomos Lietuvos kariuomenėje, buvo aviacijos puskarininkis, pilotas, aviacijos fotolaboratorijos vedėjas, aktyvus „Kario“ žurnalo bendradarbis. Nors jau seniai praėjo sovietmečio  laikai-šio fotografo kūryba nepakankamai žinoma.

Fotografas gimė 1908 m. Netičkampio k. Marijampolės apsk. vidutinio ūkininko šeimoje, mirė 1982 m. Kaune, palaidotas Petrašiūnų kapinėse.

Kaip ir ne vienai šeimai stalininiu laikotarpiu Miežlaiškiams teko patirti išbandymus. Julius yra sovietmečiu garsaus ,,Šešupės“ kolūkio pirmininko, Lenino ordininko Juozo Miežlaiškio vyresnysis brolis. Sesuo – pavyzdinga ūkininkė buvo ištremta į Sibirą. Julius- fotografas filmuotojas, lakūnas, su savo biografija nepritapo dirbti sovietinėje Lietuvos kino studijoje, buvo atleistas, nors profesinę kvalifikaciją turėjo. Buvo pasodintas dviems metams į kalėjimą,  vėliau surado tik eilinio darbininko fabrikuose darbą. Į gyvenimo pabaigą  su šeima Kauno pakraštyje vertėsi gėlininkyste.

Juliaus šeimos istoriją  šių eilučių autorius gerai žino, nes pats gimė tame pačiame kaime, vos už kelių šimtų metrų nuo Miežlaiškių sodybos…

Lietuvos atkūrimo  šimtmečio  proga 2018 m. Istorinėje prezidentūroje Kaune surengtoje parodoje buvo eksponuojamos  geriausios autoriaus fotografijos. Du mėnesius  veikusią parodą aplankė per 30 tūkst. žiūrovų.

Tai  temos:  LIETUVOS AVIACIJOS GIMIMAS. Autorius  yra fotografavęs lėktuvus ANBO (Antanas Nori Būti Ore) ir konstruktorių lakūną Antaną Gustaitį, aviatorių  šventes, lėktuvų avarijas, lakūnų žūtis.

PRIEŠKARIO ŽMONĖS: tai prezidentas Antanas  Smetona ir jo žmona Sofija, generolas Stasys Raštikis, ministras Juozas Urbšys,  Kauno eiliniai miestiečiai…

VILNIAUS GRAŽINIMO LIETUVAI 1939 m. AKIMIRKOS: Kariuomenės vadovybės nurodymu 1939 m. jis filmavo ir fotografavo Lietuvos kariuomenės žygiavimą iš Kauno į Vilnių. Matome miestiečių sutikimo akimirkas, trispalvės iškėlimą Gedimino kalne Vilniuje. Liūdnas buvo tas žygis: trumpam atgavę Vilnių, lietuviai prarado nepriklausomybę.

J.Miežlaiškis visų pirma yra  Kauno prieškario fotografas, fiksavęs laikinosios sostinės  gyvenimą.  Jis – Lietuvos fotomėgėjų draugijos ilgametis iždininkas, rengęs  ir dalyvavęs kolektyvinėse  parodose. Šalia fotografų V. Augustino, B.Buračo, Iz. Girčio, S. Kolupailos, M.Truso, P.Babicko darbų jo įnašas į  socialinės, etnografinės fotografijos, fotožurnalistikos plėtotę yra svarus. Yra išlikę per 500 šio autoriaus fotografijų.

Tarptautinės   aviacijos fotografijos parodoje Italijoje jis laimėjo sidabro medalį, tačiau šiandien svarbios ne anuomet apdovanotos fotografijos. O dauguma jo kitų fotografijų. Ypač jos vertingos dokumentiškumu, perteikiančios laikmečio dvasią.

Vertinant J. Miežlaiškio kūrybą,  pirmiausia krenta į akis svarbios prieškario lietuviškos ikonos, užfiksuotos viešajame gyvenime. Tai ,,Gedimino stulpai“ , ,,Algirdaičių dvigubi kryžiai“,,,Vyčiai“ ant  lėktuvų sparnų, automobilių. Šių simbolių rodymas fotografijose, publikavimas spaudoje  prisidėjo prie jų ikonizavimo viešajame   gyvenime. Įtaigios fotografijos su tautiniais simboliais išryškino Lietuvos tapatumą.

Smetoniškos Lietuvos autoritarizmo požymiai, plakatų fasadiškumas ir paradai, mitingų vaizdai, byloja apie artėjančio II pasaulinio karo audrą.  Pažymint  Lietuvos atkūrimo  100 – metį  gerokai pamiršta J. Miežlaiškio kūryba užpildo  baltuojančias dėmes  mūsų  kultūros istorijoje.

 Valentinas Juraitis

parodos kuratorius

Julius Miežlaiškis. Marijampolė. Bendras turgaus vaizdas iš lėktuvo. Apie 1935 m. 

Julius Miežlaiškis. Antrosios skautų tautinės stovyklos atidarymo iškilmės Aukštojoje Panemunėje. Skautų paradą stebi (iš kairės): kariuomenės vadas Stasys Raštikis, skautų šefo pavaduotojas Jurgis Alekna, Lietuvos skautų šefas, Prezidentas Antanas Smetona, Sofija Smetonienė, švietimo ministras Juozas Tonkūnas. Kaunas. 1938 07 10. (LCVA)

Julius Miežlaiškis. Lakūno žūtis. Apie 1937 m. (LAM) 

Julius Miežlaiškis. Aleksotas. 1937 m. (LAM) 

Julius Miežlaiškis. Vilniaus sugrąžinimas. Katedros aikštė. Vilnius. 1939 m. (LCVA)

Julius Miežlaiškis. Marijampolė. Fotografavimo, filmavimo scena čia lankantis prezidentui A. Smetonai. 1928 m. gegužės 28 d. (VJ)

Julius Miežlaiškis. Paradai gatvėse. Kaunas. 1938 m. (VJ)

Julius Miežlaiškis. Čiuožykloje. Kaunas. 1938 m. „Karys“, 1938 01 13. Nr. 2 (nuotrauka, laimėjusi tarptautinį apdovanojimą). (LCVA)

1939 m. J. Miežlaiškis lankėsi Italijoje, dalyvavo Romoje, aeronautikos tarptautinėje parodoje. Čia pristatė šešias fotografijas aviacijos tema, iš kurių viena laimėjo sidabro medalį.

Julius Miežlaiškis. Skrydyje. Apie 1935 m. (LCVA)

Julius Miežlaiškis. Vilniaus sugrąžinimas.Gedimino prospekto pradžioje. Vilnius. 1939 m. (VJ)

  Lietuvos atkūrimo  šimtmečio  proga 2018 m. Istorinėje prezidentūroje Kaune surengtoje parodoje buvo eksponuojamos  geriausios autoriaus fotografijos. Du mėnesius  veikusią parodą aplankė per 30 tūkst. žiūrovų.(Parodos kuratorius V. Juraitis)

 

Julius Miežlaiškis. Lakūnų portretai dokumentams. 1937

Julius Miežlaiškis. Lėktuvai skrydyje. Apie 1935 m. (V. Juraičio archyvas)

LAM direktoriaus pavaduotojas Gintautas Pangonis, fotografai, parodos kuratorius Valentinas Juraitis ir Romualdas Požerskis parodos metu.2018 m.

Panašūs straipsniai

Darius Žiūra: Portretai

Nacionalinėje dailės galerijoje (Vilnius, Konstitucijos pr. 22) veikia Dariaus Žiūros paroda fotografijos  ir video projektai ,,Portretai“. Darius Žiūra gimė 1968 m. Joniškėlyje,

Vaclovas Straukas: Norėjau pasiekti saulę

  Vaclovas Straukas. „Paskutinis skambutis“ (1975-1987) Vasario 1 d. 17.30 val. „Prospekto“ galerijoje (Gedimino pr. 43, Vilnius) atidaroma Vaclovo Strauko personalinė paroda