Juliaus Miežlaiškis: Smetoninė Lietuva ir šeimos metamorfozė

MazojiLietuva.lt

Renginiai, susitikimai, asmenybės, istorija.
Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
El.paštas
Share on print
Spausdinti

Julius Miežlaiškis Kaunas 1938 m. (sūnaus Zenono Miežlaiškio archyvas)

 

Julius Miežlaiškis – vienas produktyviausių tarpukario fotografas, kino filmuotojas. Fotografu  tapo tarnaudamas Nepriklausomos Lietuvos kariuomenėje, buvo aviacijos puskarininkis, pilotas, aviacijos fotolaboratorijos vedėjas, aktyvus „Kario“ žurnalo bendradarbis, bet sovietmečiu užmirštas.

Fotografas gimė 1908 m. Netičkampio k. Marijampolės apsk. vidutinio ūkininko šeimoje, mirė 1982 m. Kaune, palaidotas Petrašiūnų kapinėse. Jis yra sovietmečiu garsaus ,,Šešupės“ kolūkio pirmininko Juozo Miežlaiškio vyresnysis brolis.

Šių eilučių autorius taip pat yra  gimęs Netičkampio kaime , kaimynystėje  namuose, gal  500 metrų  nuo Miežlaiškių sodybos, tai tiesiog  jaučia pareigą  kažką padaryti, kad  fotografo Juliaus Miežlaiškio atminimas nebūtų išnykęs.

Apie  fotografo kūrybą išleidome fotoalbumą ,,Juliaus Miežlaiškio VYČIAI“, 2018 m. Lietuvos  atkūrimo šimtmečio proga surengėme  autoriaus parodą, kuri  buvo Kauno Laikinoje prezidentūroje  sulaukusi 15 000 žiūrovų, Utenoje, Vilniuje, Marijampolėje ir gimtajame kaime Netičkampyje.

Miežlaiškių šeimos istorija ir likimas – tai  formų  padėčių pasikeitimo pavyzdys, kurį  apsiskaitėliai  pavadintų – metamorfoze.

Kokia ta metaforfozė?  Vienas brolis sovietų garbinamas, kitas sėdi kalėjime, sesuo ištremta į Sibirą.

Į ,,Šešupės“ kolūkį, į kolūkiečių  ataskaitinį susirinkimą kartais   atvažiuodavo  pats  komunistų partijos vadovas Antanas Sniečkus. Jis salėje  atsisėsdavo šalia pirmininko  Juozo Miežlaiškio draugiškai kalbėdavosi. Už gamybinius pasiekimus  Juozas  jau  apdovanotas Lenino ordininku,  socialistinio darbo didvyris.

O tuo tarpu  jo vyresnysis brolis Julius,  fotografas, kino operatorius,  smetoninės kariuomenės  lakūnas, uždarytas dvejus  su puse metų Marijampolės kalėjime sėdėjo ne už kriminalinius nusikaltimus, o už smetoninę praeitį. Jaunesnioji  sesuo  ūkininkė  Marija  su šeima jau  buvo ištremta į Sibirą..

Tuos epizodus dabar prisimena tik grindinio akmenys prie  Marijampolės geležinkelio stoties: buvo ilgas  gyvulinių vagonų sąstatas.  Žmonės suvežti, pakrauti,. Sovietinės kariuomenės  seržantas   priėjo  prie leitenanto ir raportavo:

  -Tovarišč komandir, kontingent z vragami naroda k otpravke gotov !( Drauge vade, kontingentas su liaudies priešais  išsiuntimui paruoštas! rus.)

O Juliaus Miežlaiškio smetoniška istorija yra  tokia: parodoje eksponuojamos fotografijos: LIETUVOS AVIACIJOS GIMIMAS. Autorius  yra fotografavęs lėktuvus ANBO (Antanas Nori Būti Ore) ir konstruktorių lakūną Antaną Gustaitį, aviatorių  šventes, lėktuvų avarijas, lakūnų žūtis.

PRIEŠKARIO ŽMONĖS: tai prezidentas Antanas  Smetona ir jo žmona Sofija, generolas Stasys Raštikis, ministras Juozas Urbšys,  Kauno eiliniai miestiečiai…

VILNIAUS GRAŽINIMO LIETUVAI 1939 m. AKIMIRKOS: Kariuomenės vadovybės nurodymu 1939 m. jis filmavo ir fotografavo Lietuvos kariuomenės žygiavimą iš Kauno į Vilnių. Matome miestiečių sutikimo akimirkas, trispalvės iškėlimą Gedimino kalne Vilniuje. Liūdnas buvo tas žygis: trumpam atgavę Vilnių, lietuviai prarado nepriklausomybę.

J.Miežlaiškis visų pirma yra  Kauno prieškario fotografas, fiksavęs laikinosios sostinės  gyvenimą.  Jis – Lietuvos fotomėgėjų draugijos ilgametis iždininkas, rengęs  ir dalyvavęs kolektyvinėse  parodose. Šalia fotografų V. Augustino, B.Buračo, Iz. Girčio, S. Kolupailos, M.Truso, P.Babicko darbų jo įnašas į  socialinės, etnografinės fotografijos, fotožurnalistikos plėtotę yra svarus. Yra išlikę per 500 šio autoriaus fotografijų.

Tarptautinės   aviacijos fotografijos parodoje Italijoje jis laimėjo sidabro medalį, tačiau šiandien svarbios ne anuomet apdovanotos fotografijos. O dauguma jo kitų fotografijų. Ypač jos vertingos dokumentiškumu, perteikiančios laikmečio dvasią.

Vertinant J. Miežlaiškio kūrybą,  pirmiausia krenta į akis svarbios prieškario lietuviškos ikonos, užfiksuotos viešajame gyvenime. Tai ,,Gedimino stulpai“ , ,,Algirdaičių dvigubi kryžiai“,,,Vyčiai“ ant  lėktuvų sparnų, automobilių. Šių simbolių rodymas fotografijose, publikavimas spaudoje  prisidėjo prie jų ikonizavimo viešajame   gyvenime. Įtaigios fotografijos su tautiniais simboliais išryškino Lietuvos tapatumą.

Smetoniškos Lietuvos autoritarizmo požymiai, plakatų fasadiškumas ir paradai, mitingų vaizdai, byloja apie artėjančio II pasaulinio karo audrą.  Pažymint  Lietuvos atkūrimo  100 – metį  gerokai pamiršta J. Miežlaiškio kūryba  deramai užpildys  baltuojančias dėmes  mūsų  kultūros istorijoje.

Valentinas Juraitis

parodos kuratorius

Julius Miežlaiškis. Marijampolė. Bendras turgaus vaizdas (dab. J. Basanavičiaus aikštė) iš lėktuvo. Apie 1935 m. 

Julius Miežlaiškis. Antrosios skautų tautinės stovyklos atidarymo iškilmės Aukštojoje Panemunėje. Skautų paradą stebi (iš kairės): kariuomenės vadas Stasys Raštikis, skautų šefo pavaduotojas Jurgis Alekna, Lietuvos skautų šefas, Prezidentas Antanas Smetona, Sofija Smetonienė, švietimo ministras Juozas Tonkūnas. Kaunas. 1938 07 10. (LCVA)

Julius Miežlaiškis. Lakūno žūtis. Apie 1937 m. (LAM) 

Julius Miežlaiškis. Aleksotas. 1937 m. (LAM) 

Julius Miežlaiškis. Vilniaus sugrąžinimas. Katedros aikštė. Vilnius. 1939 m. (LCVA)

Julius Miežlaiškis. Marijampolė. Fotografavimo, filmavimo scena čia lankantis prezidentui A. Smetonai. 1928 m. gegužės 28 d. (VJ)

Julius Miežlaiškis. Paradai gatvėse. Kaunas. 1938 m. (VJ)

Julius Miežlaiškis. Čiuožykloje. Kaunas. 1938 m. „Karys“, 1938 01 13. Nr. 2 (nuotrauka, laimėjusi tarptautinį apdovanojimą). (LCVA)

1939 m. J. Miežlaiškis lankėsi Italijoje, dalyvavo Romoje, aeronautikos tarptautinėje parodoje. Čia pristatė šešias fotografijas aviacijos tema, iš kurių viena laimėjo sidabro medalį.

Julius Miežlaiškis. Skrydyje. Apie 1935 m. (LCVA)

Julius Miežlaiškis. Vilniaus sugrąžinimas.Gedimino prospekto pradžioje. Vilnius. 1939 m. (VJ)

  Lietuvos atkūrimo  šimtmečio  proga 2018 m. Istorinėje prezidentūroje Kaune surengtoje parodoje buvo eksponuojamos  geriausios autoriaus fotografijos. Du mėnesius  veikusią parodą aplankė per 30 tūkst. žiūrovų.(Parodos kuratorius V. Juraitis)

 

Julius Miežlaiškis. Lakūnų portretai dokumentams. 1937

Julius Miežlaiškis. Lėktuvai skrydyje. Apie 1935 m. (V. Juraičio archyvas)

LAM direktoriaus pavaduotojas Gintautas Pangonis, fotografai, parodos kuratorius Valentinas Juraitis ir Romualdas Požerskis parodos metu.2018 m.

Panašūs straipsniai

Artūro Šeštoko fotoparoda ,,Portretas Nr. 21″

Šį trečiadienį,2023 kovo 22 d. 17.30 val. Vilniaus fotografijos galerijoje atidaroma personalinė Artūro Šeštoko ambrotipų paroda „Portretas Nr. 21“. Parodoje eksponuojamas naujausias